O COACHINGU

“Coaching jest partnerstwem z Klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje Klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.”

definicja coachingu wg International Coach Federation

 

W trakcie typowego procesu coachingowego Klient wytycza ważne dla siebie cele i określa sposoby ich realizacji. Pomiędzy sesjami i pod koniec współpracy z coachem ocenia rezultaty swojego działania i, ewentualnie, ustanawia kolejne cele. Powyższe działania wiążą się z dodatkowymi korzyściami dla Klienta takimi jak możliwość lepszego poznania własnych motywacji, mechanizmów kierujących działaniem czy zmniejszeniem ryzyka porażki podczas realizacji celów.

Czy ta metoda pracy jest skuteczna?

W 1996 roku Olivero, Bane i Kopelman przeprowadzili interesujące badanie, w którym trzydziestu jeden menedżerów brało udział w programie szkoleniowym, po którym następował ośmiotygodniowy coaching. Gdy sprawdzono produktywność menedżerów okazało się, że po etapie edukacji wzrosła ona o 22,4% i aż o 88% w stosunku do stanu wyjściowego po ukończeniu etapu coachingu. Trzeba wspomnieć, że powyższe badanie miało pewne niedociągnięcia metodologiczne, jednak wyniki okazały się bardzo obiecujące.

Trzy lata wcześniej podobne, jednak lepiej przygotowane, badanie zrealizował Peterson (1993b), który wykazał, że uczestnicy coachingu podnieśli swoją efektywność przeciętnie o 0,85 odchylenia standardowego (dla obrazowego porównania – to tak jakby mężczyzna przeciętnego wzrostu nagle urósł o 6,29 cm).

Inne badania z kolei wykazują, że coaching daje korzyści w zakresie rozwoju mentalno-emocjonalnego (Laske, 2004) i pomaga zwiększyć pewność siebie i samoświadomość (Wales, 2003).

Metaanaliza badań przeprowadzona przez De Meuse & Dai (2009, w: Fillery-Travis, Passmore, 2011) pokazała duże różnice w rezultatach jakie płyną z coachingu. Daje to do myślenia w kwestii wpływu jakości coacha na korzyści uzyskiwane przez Klienta.

Powyższe na podstawie:

A. Fillery-Travis, J. Passmore (2011), “A critical review of executive coaching research: A decade of progress and what’s to come”;

O. Laske (2004), “Can Evidence Based Coaching Increase ROI?”;

S.Wales (2003), “Why coaching?”.

“Coaching oparty na dowodach nie jest ani nieuchwytny ani skomplikowany. Mówiąc najprościej polega on na mądrym i świadomym wykorzystaniu najlepszej dostępnej aktualnie wiedzy do podejmowania decyzji o tym jak projektować i realizować działania coachingowe dla Klientów”

– Anthony Grant

Towards a Psychology of Coaching: The Impact of Coaching on Metacognition, Mental Health and Goal Attainment

ImProved Paweł Woźniak 2016